Var olan yatırımlarımıza ivme kazandıracak bir gelişme oldu

450.jpg

Organize Sanayi Bölgeleri Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun, Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Kanun ile OSB’lerde yer seçimi ve kamulaştırma süreçlerinin hızlanması, OSB’lere ön tahsis uygulamasının getirilmesi, OSB’lere üst yapılı sanayi parseli kiralama veya satma yetkisi verilmesi ve Yeşil OSB tanımının getirilmesi gibi düzenlemeler sanayiciler için pozitif gelişmeler olarak değerlendirildi. DÜNYA Gazetesi bölge temsilciliklerine görüş veren OSB yetkilileri, kanunun var olan yatırım ve üretime ivme kazandıracağını belirtti.

OSBÜK Yönetim Kurulu Üyesi ve NOSAB Yönetim Kurulu Başkanı Erol Gülmez: Talep ettiğimiz maddeler yürürlüğe girdi

Organize Sanayi Bölgeleri Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun, sürdürülebilir gelecek teşvik edici özellikler taşıyor. OSB kanunuyla ilgili Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşu (OSBÜK) olarak kanun çalışmasına ilişkin hazırladığımız taslakta uzlaşılan maddelerin yürürlüğe girmesinden son derece memnunuz. Yeni Organize Sanayi Bölgeleri Kanunu ile talep edilen pek çok konunun hayata geçmesi bizi memnun etti. OSB’lerde yer seçimi ve kamulaştırma süreçleri hızlanması da olumlu bir adım olarak değerlendiriyorum.

TOSAB Başkan Vekili Sami Bilge: Yüksek üretimin önü açılacak

 

OSB kanununa Yeşil OSB tanımının eklenmesi demek Yeşil OSB’lerin sayılarının artması ve hızlı bir şekilde üretime geçmeleri, makroekonomik anlamda, nitelikli ve katma değeri yüksek üretimin önünün açılması demektir. OSB’lere üst yapılı sanayi parseli kiralama ve satma yetkisinin verilmesi mevcut sorunların ortadan kalkmasına vesile olacaktır.

Yönetmelikte belirtilen şart ve sürelerde yatırım yapmayı taahhüt eden parsel maliklerine, kamulaştırma yapılmadan seçilen alanda OSB tarafından yer verilecek olması da desteklediğimiz konuların başında geliyor. Son olarak OSB’lerde ortak kullanım alanı oranının OSB büyüklüğünün yüzde 5’inden az, hizmet ve destek alanlarının oranının ise OSB büyüklüğünün yüzde 15’inden fazla olmaması yönündeki kararın da yerinde olduğunu düşünüyorum.

HOSAB Başkanı Ömer Faruk Korun: Sanayi için çok önemli bir gelişme

Özellikle kuruluş aşamasında olan veya yeni kurulacak bölgeler için yer seçimi ve kamulaştırma gibi süreçler hızlanacak. Yatırımı kolaylaştıracak ve tahsisli arsalarla ilgili yaşanılan sorunları çözecek ön tahsis uygulaması getirildi.

Bir parselde birden fazla işletme faaliyet gösterebilecek, tesisler üretim amaçlı olmak üzere bir veya birden fazla kiracıya kiralanabilecek şeklinde getirilen düzenlemeler sanayicilerin uzun süredir istediği düzenlemelerdi. Dolayısıyla bu taleplere karşılık verilmiş oluyor.

Yine OSB’lerde yeşil alan olarak özetleyebileceğimiz ortak kullanım alanları oranı OSB büyüklüğünün yüzde 8’inden az olamıyordu. Şimdi bu yüzde 5’e düşürüldü. Hizmet ve destek alanlarının oranı ise yüzde 10’dan 15’e çıkartıldı. Tüm bu gelişmeleri sanayi lehine olarak değerlendiriyorum.

İnegöl OSB Başkanı Zeki Şahin: Yatırım ortamının gelişimine katkı sağlayacak

Organize Sanayi Bölgeleri Kanunu ile özellikle OSB’lerin planlama, kuruluş ve kamulaştırma süreçlerinin hızlandırılmasına ilişkin düzenlemelerle sanayiciler için hızlı ve nitelikli üretimin önü açılacak.

Yapılan düzenlemeler yatırım ortamının da gelişimine önemli katkı sağlayacaktır. OSB kanununa eklenen ‘Yeşil OSB’ tanımıyla kaynak ve enerji verimliliği, yalın üretim, endüstriyel atık iş birliği ve çevreye duyarlı uygulamaları ile öne çıkacak.

Yeşil OSB’lerin sayılarının artması ve hızlı bir şekilde üretime geçmeleri demek, makroekonomik anlamda, nitelikli ve katma değeri yüksek üretimin önünün açılması demektir. Kısaca OSB ve enerji alanına yönelik düzenlemeleri içeren kanunun kabul edilmesi sanayide insan refahını ve sosyal eşitliği artıracak bir yol haritası olarak değerlendirilebilir.

Eskişehir OSB Yönetim Kurulu Başkanı Nadir Küpeli: Yeni yatırımların önünü açacak

Türkiye geneline baktığımızda yatırım maliyetleri düşük, en modern ve altyapısı en gelişmiş OSB’lerden biri olmamız nedeniyle başta yurtdışından olmak üzere ülkemizin çeşitli kentlerinden yeni yatırımcılar Eskişehir OSB’yi tercih ediyorlar. Bu yatırımcı talebini karşılayabilmek için çok uzun süredir 8 milyon m2’lik 3 ayrı rezerv alanımız üzerinden kamulaştırmalar, mahkeme süreçleri ve yasal izinler üzerinde çalışıyorduk.

Yapılan yasal düzenlemelerle birlikte yer seçimi ve kamulaştırma süreçleri önemli ölçüde hızlanacaktır. Türkiye’nin sanayi üretimine lokomotiflik yapan organize sanayi bölgelerinin yatırım ve üretim avantajlarını artacaktır. Bu düzenleme bizleri finansal açıdan rahatlatacağı gibi, yeni yatırımların da önü açmış olacak.

TÜİOSB Yönetim Kurulu Başkanı Gül Akyürek Balta: Yatırım ve üretime olumlu yansıyacak

OSB Kanunu’nda yapılan düzenlemedeki “Yeşil OSB” tanımı ile birlikte, sanayi kuruluşlarını bünyesinde bulunduran OSB alanlarının yeşil olmasını sağlayacak projeler, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından öncelikli olarak ele alınacak ve kredilendirilebilecek.

Bu OSB’ler için ciddi bir avantaj oluşturacak ve yeşil olmaya yönlendirecek bir yaklaşım. Yeşil tanımı ile birlikte kanundaki düzenlemeler gereği, OSB’ler yer seçimi ve kamulaştırma süreçlerini de çok daha hızlı gerçekleştirebilecek. Bu da sanayi bölgelerinin yatırım ve üretimine olumlu yansıyacak.

OSB’lerde yatırım yapacak olan parsel sahiplerine, belirlenen koşul ve sürede, kamulaştırmayı beklemeden seçilen alanda OSB tarafından yer verilecek olması. Yani böylece ön tahsis uygulaması hayata geçirilecek. Yatırımcı, bu işlem sonrası alt yapı çalışmalarını başlatabilecek.

Yer seçimi ve kamulaştırmadaki zamanın kısaltılması, yeni yatırımcıların önünü de açacak bir gelişme. TÜİOSB olarak, düzenlemeyle OSB’lerdeki sanayicilerin önem taşıyan sorunlarından biri olan tek parselde birden fazla işletmenin bulunabilmesinin çözüme kavuşacak olmasından da memnunuz.

Atatürk OSB Yönetim Kurulu Başkanı Cenk Karace: Yeni OSB yasası bizi mutlu etti

OSB’ler üretimin bel kemiği, üretim, sanayi, ihracat olmadan büyüyüp zenginleşemeyiz. Bu nedenle kanunu doğru buluyoruz. OSB’lerin kıymetli arazilerinden gelecek olan kaynakları yatırıma, büyümeye yönlendirme imkânımız olacak.

Öte yandan bölgemizde 100 bin metrekare sanayi parseli ve 250 bin metrekare de hizmet alanı olarak tahsis edilecek parseller var. Bu alanların yatırımcıları yeni yasanın çıkması ile yatırımlarına başlayabilecekler. Ayrıca bu yeni düzenleme Atatürk OSB’nin var olan büyüme planlarına yardımcı olacak.

Bölge sınırında bulunan 2 milyon 900 bin metrekarelik alanın genişleme alanı olarak kullanılması için önceki gün başvuru yapmıştık. Varlık Fonu’na tahsis edilen alanda AOSB’nin yeşil OSB kurmak için planları hazır ve alanın tahsis edilmesi ile bölgede 2-3 yıl içinde katma değeri yüksek ürünlerin üretildiği, temiz enerjinin kullanılacağı bir sanayi yapılanmasını faaliyete geçirebileceğiz.

Adana OSB Başkanı Bekir Sütcü: Daha iyi işlerin yapılmasına katkı sunacak

OSB’lerin daha düzenli organize olması, hem ülkemizdeki hem yurtdışından gelebilecek yatırımcılara, girişimcilere daha iyi hizmet etmek için yapılan değişikliklerin ileriye dönük, daha iyi işlerin yapılmasına ve memleketimize, ekonomiye katkısı olacağını düşünüyoruz.

Kanun, kamulaştırmalarla ilgili bürokrasiyi hızlandırma adına OSB’deki sanayicilerimiz ve OSB yönetimlerine, ekonomi ve istihdama fayda sağlayacaktır. OSB yönetimleri Sanayi Bakanlığı’nın kanun ve yönetmeliklerine uyarak sanayicilere daha iyi hizmet edecek, iş ve işlemler hızlanacaktır.

\”Yeşil OSB\” tanımı da OSB’lerin \”çevreye zararlı yapılar\” olduğu algısını ortadan kaldıracaktır. Ülkemizde artık tükettiği elektrik enerjisini yenilenebilir kaynaklardan karşılayan doğaya duyarlı OSB’ler sınıflandırılacak. Bu sınıflandırma OSB’lere avantaj sağlayacak.

Gaziantep OSB Başkanı Cengiz Şimşek: Bürokrasi azalacak, yatırım süreçleri kısalacak

Yeni yapılan düzenlemelerle OSB’lerin yetkileri önemli ölçüde artırılıyor. OSB’lerin kurulması, kamulaştırma işlemleri, arsa tahsisi gibi süreçler çok hızlı bir şekilde işleyecek. Bürokrasi azalacak, yatırım süreçleri kısalacak. Bu süreç 4-5 yıl kadar sürebiliyordu. Şimdi ise belki de bir yıl içerisinde yatırımcı üretime başlayabilecek.

Yapılan düzenleme ile OSB’lerin yetkileri artırıldığı için, OSB’ler finansal açıdan rahatlayacak ve daha büyük projeleri gerçekleştirme imkânı olacak. Diğer taraftan yeni düzenleme ile ‘Yeşil OSB’ tanımının eklenmesini de çok doğru ve anlamlı buluyoruz. Yeşil OSB ile kaynak ve enerji verimliliği, yalın üretim, endüstriyel atık işbirliği ve çevreye duyarlı uygulamalar ön plana çıkacak. Gaziantep OSB olarak Yeşil OSB konusunda da öncü olmayı hedefliyoruz.

scroll to top