Yenilenebilir Enerji Yönetimi ve Hukuku Sertifika Programı

yenilenebilir-enerji-yonetimi-ve-hukuku-sertifika-programi.jpg

Yıldız Teknik Üniversitesi Üniversitesi İstanbul Türkiye

online davetiye/kayıt

etkinliğin web sitesi

Amaç

Yenilenebilir enerji kaynaklarının, mevcut teknik ve ekonomik sorunlarının çözümlenmesi halinde 21. yüzyılın en önemli enerji kaynağı olacağı kabul edilmektedir.
Bu bağlamda programın amacı yenilenebilir enerji kaynakları ve yönetimi hakkında sistematik bilgi vermek; bu alanda ortaya çıkan hukuki sorunların çözümüne yönelik bir yaklaşım ortaya koymaktır.

 

Katılım Şartları

Enerji Sektörü Çalışanları, orta ve üst düzey yöneticileri olmak ve/veya ilgili alan mühendisleri yada hukuk fakültesi mezunu olmak.

 

Sertifika Hakkında

%80 devam koşulunu sağlayan ve program sonunda yapılan sınavda başarılı olanlara Yıldız Teknik Üniversitesi tarafından resmi sertifika verilecektir.

 

Eğitim İçeriği

Giriş ve Temel Bilgiler

Enerji ve Çevre

Elektrik Piyasaları ve Ticaret

Yenilenebilir Enerji Kanunu ve Yönetmeliği

Rüzgar-Güneş ve Diğer Yenilenebilir Kaynaklar

Hidro Elektrik

İletim ve Smart Grid

Çevresel Etki Değerlendirmesi – ÇED

İklim Değişikliği ve Kyoto Protokolü

Emisyon Ticareti ve Yenilenebilir Enerji Sertifikası Ticareti

Enerji Verimliliği Kanunu

Yenilenebilir Yakıtla

scroll to top