Rekabetçi KOBİ’ler İçin Beceri Gelişiminde Yenilikler” Konferansı

rekabetci-kobi-ler-icin-beceri-gelisiminde-yenilikler-konferansi.jpg

Konferansın açılışında konuşan KOSGEB Başkanı Mustafa Kaplan, KOSGEB ile İktisadi İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı arasındaki ilişkilerin on beş yıla varan bir geçmişi bulunduğunu kaydetti. “OECD KOBİ’lerden Sorumlu İkinci Bakanlar Konferansı İstanbul 2004 ile artan ilişkilerimiz, KOBİ Çalışma Grubu ve LEED Komitesinde yürütülen faaliyetlere aktif katılımla sürmektedir.” diyen Kaplan: “İki kurumun karşılıklı faydalandığı ve kurumsal bilgi ve kültürümüze katkı sağlayan bu ilişkinin ileride de artarak süreceğini umuyorum.” dedi.  “KOBİ’lerde Eğitim Becerilerinin Geliştirilmesi” projesi ile altı farklı ülkedeki KOBİ’lerin eğitime erişimleri ve işletme içi becerilerinin geliştirilmesinin analiz edildiğini vurgulayan Kaplan, nitelikli işgücünün son yıllarda artan bir ivme ile büyüyen Türkiye ekonomisinin önemli ve vazgeçilmez unsurlarından biri olduğunu ifade etti. Türkiye’nin hızlı büyümesine paralel olarak, üretken bir ekonomi için yetişmiş insan kaynaklarına önemli ölçüde ihtiyaç duyulduğunu belirten Kaplan: “Büyük işletmelerin aksine KOBİ’ler, nitelikli işgücü edinme problemlerini kendi bünyelerinde henüz çözebilmiş değillerdir. Bu nedenle çeşitli eğitim ve destek programlarımız ile bu sorunun çözümünde önemli roller üstlenmiş bulunmaktayız. KOSGEB olarak hem yeni girişimcilerin, hem de KOBİ’lerde istihdam edilen personelin eğitimine çeşitli desteklerle katkıda bulunuyoruz. İş planına dayalı, planlı ve programlı bir şekilde yeni girişimcilerin kendi işlerini kurmalarına yönelik “Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi” desteğimiz ile bilinçli girişimciler yetiştiriyoruz. İşletmelere sağladığımız ‘Eğitim’ desteği ile mevcut işletmelerimizin insan kaynaklarının becerilerinin ve niteliklerinin artırılmasını hedefliyoruz. Bu kapsam da işletmelerimiz; Pazarlama Yönetimi, Üretim Yönetimi, Mali İşler ve Finansman Yönetimi, Dış Ticaret ve Uluslararası Mevzuat, Yeni Teknik ve Teknolojiler, Mesleki ve Teknik Eğitim gibi konularda işletmeye özel veya genel eğitimlere katılabilmektedir. Öte yandan, işletmenin, nitelikli ama istihdam maliyeti yüksek işgücünden faydalanmasını sağladığımız “Nitelikli Eleman İstihdam Desteği”, KOSGEB’in verdiği en yaygın destektir. Bu da bize, işletmelerimizin eğitilmiş işgücü ihtiyaçlarının farkında olduklarını göstermektedir. Nitelikli istihdam desteğini aynı zamanda işletmelere kattığı farkındalık ve işletme performansına kattığı artı değer için önemsiyoruz.” dedi. OSTİM OSB Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Aydın da OSTİM yönetimi olarak, işletmelerin bu bölgede yıllardır alışılagelmiş üretim tarzı ile gelişen dünya üretim düzenine karşı rekabet edemeyeceklerini görerek bu konu üzerinde düşünmeye başladıklarını söyledi. Aydın, “Bölge KOBİ’lerini nasıl daha rekabetçi yapabilir ve bu rekabetçiliği nasıl sürdürülebilir kılabiliriz diye düşündüğümüzde kümelenme modeline ulaştık” diye konuştu. Şu an OSTİM de 4 farklı konuda kümelenme çalışması yürütüldüğünü belirten Aydın, kümelenme çalışmalarına dâhil olan firmaların “iş birliği, güç birliği” inancına dayanan bu modeli benimsediklerini ve birçok farklı alanda da yapılan çalışmaların çıktılarını aldıklarını söyledi. Aydın konuşmasının sonunda, OSTİM olarak yaptıkları çalışmalarda yanlarında olan çözüm ortaklarına da teşekkür ederek, OSTİM in yaptığı tüm çalışmalarda bu çözüm ortaklarının da büyük emekleri olduğunun altını çizdi. OECD LEED Program Başkanı Sergio Arzeni ise LEED Programının bölgesel kalkınma, istihdam ve sosyal refahın arttırılması için  yenilikçi fikirler üzerinde yoğunlaştığını belirtti. LEED programının partneri olan ülkelerle uzun soluklu bir çalışma yürüttüklerini kaydeden Arzeni, Girişimciliği, özellikle küçük ve orta büyüklükteki işletmelerin (KOBİ) girişimciliğini teşvik etmek sadece yükselen ve gelişmekte olan ekonomilerin değil sanayileşmiş ülkelerdeki politika yapıcılarının da gündemlerinde önemli yer tuttuğunu ifade etti. KOSGEB’in, KOBİ ve girişimcilik politikalarını önemsediklerini söyleyen Arzani, finansmana erişim konusunda gösterdiği yaklaşımın ise kayda değer bir başarı olduğunu sözlerine ekledi. Rekabet gücü konusunda eğitimin önemli bir olgu olduğunu kaydeden Arzani, bir taraftan uzak eğitim diğer taraftan da sahaya inerek eğitimin geçekleştirilmesinin önemine vurgu yaptı. Bilgi tabanlı ekonominin herkes için geçerli olması gerektiğini anlatan Arzani, “Yaşam boyu öğrenme olgusunun, toplumların ana kilit noktası olmalıdır.” dedi. Ekonomik gelişme ve büyüme için eğitim politikalarımızı hayatın her aşamasında uygulamamız gerektiğini ifade eden Arzani, Kamu politikalarını da buna adapte etmenin önemli olduğunu kaydetti. Açılış konuşmalarının ardından paneller bölümüne geçildi. Panelerde konuşan Cristina Martinez Fernandez, Marc Van Hulle, Bülent Aslan, Şirin Elçi, Jose Albors, Paul Dalziel, Anne Green, Paul Belanger, Samanta Sharpe, Ann Van den Cruyce, Laurie Goldman, Pawel Chorazy, Sinan Ok, Selma Tezyetiş ile Nusret Özgünaltay‘ın “Rekabetçi KOBİ’ler İçin Beceri Gelişiminde Yenilikler” konulu sunumları büyük bir ilgi ile izlendi. Paneller sonrasında ise katılımcılara teşekkür plaketi takdim edildi.

scroll to top