KOSGEB’TEN HİBELER

kosgeb-ten-hibeler.png

Gelişen İşletmeler Piyasası KOBİ Destek Programı: Program gelişme ve büyüme potansiyeline sahip KOBİ’lerin Borsa İstanbul’da işlem görmesini sağlıyor. Bu doğrultuda piyasa danışmanı danışmanlık hizmet bedeli, bağımsız denetim hizmeti bedeli, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) kurul kaydına alma ücreti, Borsa İstanbul listesine kabul ücreti, merkez kayıt kuruluşu masrafı ve aracı kuruluşa ödenecek aracılık komisyonu masrafları KOSGEB tarafından geri ödemesiz olarak karşılanıyor. Desteğin üst limiti 100 bin TL. Destek oranları yüzde 75-100 arasında değişiyor.
Genel Destek Programı: Bu program proje hazırlama kapasitesi düşük KOBİ’leri destekliyor. KOBİ’lerin kaliteli ve verimli mal, hizmet üretmelerinin sağlanması hedefleniyor. Ayrıca KOBİ’lerin rekabet güçlerini ve düzeylerini yükseltmek amacıyla genel işletme geliştirme faaliyetleri teşvik ediliyor.
Tüm bunların yanı sıra KOBİ’lerin yurtiçi ve yurtdışı pazar paylarını artırmak amacıyla tanıtım ve pazarlama faaliyetlerinin geliştirilmesine yönelik yapacağı faaliyetlerin masrafları karşılanıyor. Destek miktarları 10-30 bin TL arasında değişiyor. Programın destek oranı yüzde 50-60 arasında değişiyor.
Girişimcilik Destek Programı: Program girişimciliğin desteklenmesi, yaygınlaştırılması ve başarılı işletmelerin kurulmasını hedefliyor. Programdan girişimciler, KOBİ’ler ve iş geliştirme merkezilerini yönetmek üzere kurulan tüzel kişilikler yararlanabiliyor. Ayrıca, Yeni Girişimci Desteği bölümüyle de uygulamalı girişimcilik eğitimleri destekleniyor. Destek miktarları 3-70 bin TL arasında değişiyor. Destek oranları ise yüzde 60-70 arasında.
Ar-Ge, İnovasyon ve Endüstriyel Uygulama Destek Programı: Bilim ve teknolojiye dayalı yeni fikir ve buluşlara sahip KOBİ ve girişimcilerin geliştirilmesini hedefliyor. Bu doğrultuda teknolojik fikirlere sahip tekno girişimciler destekleniyor. KOBİ’lerde Ar-Ge bilincinin yaygınlaştırılması ve Ar-Ge kapasitesinin artırılması için yapılacak çalışmalara da destek veriliyor. Inovatif faaliyetler de destek kapsamında. Destek miktarları 5-200 bin TL arasında değişiyor. Bazı projelerin tamamı bazıları ise yüzde 75 oranında destekleniyor.
[Bilgi için: www.kosgeb.gov.tr]

scroll to top