Ofis çalışma verimliliğini etkileyen faktörler

Teknoloji ve iletişim sistemlerinin gelişmesi büyük kolaylıklar getirirken, insan bedeni ve hareket alanına uyumlaştırılmamış bir teknolojinin orta-uzun vadede insan sağlığını tehdit etmesi kaçınılmazdır. Bunu önlemenin yolu hem ev hem de iş ya da ofis ortamında ergonomi biliminden yararlanmak olacaktır.

İş başarımı ve çalışma tatminin arkasında da bu vardır. Eğer bedeniniz ve hareket alanınızla \”çatışan ve kavga eden\” bir ofis altyapısına sahipseniz hem motivasyonunuz düşüp iş başarımınız engellenecek hem de işinize karşı memnuniyetsiz bir duruş hatta nefret hissedeceksiniz.  Ergonomi, temel amacı olan \”insana uyumlu mekansal donanım\” yaratma felsefesi ile size yardımcı olacaktır bu noktada.

İş memnuniyetinin ya da tatminin artması, doğrudan çalışma performansına ve verimliliğe yansıyacaktır. Bununla birlikte, ofis içi insani ilişkilerin ve çalışanların huzurlu iletişiminin oldukça olumlu etkilendiği görülecektir. Ofis altyapısının (hem teknoloji hem de mekansal düzenleme açısından) stres oluşturan ya da stres kaynağı yaratan öğelerden ayrıştırılması veya en azından minimuma indirilmesi önemlidir. Elbette bu ergonomi biliminin ışığında gerçekleştirilmesi gereken uygulamalardır. Verimli bir ofis çalışma düzeninin temelinde de bu yatar. Ofis ortamında sağlıklı iletişim, sağlıklı çalışma, iş tatmini, verimlilik, huzurlu ortam gibi tüm öğeler bu temel üzerinden şekillenecektir.

Peki \”iş tatmini, verimlilik, sağlıklı iletişimi etkileyen faktörleri somut olarak görmek istiyoruz\” dersek, buna yanıt bilim adamlarından geliyor. Ergonomi bilimi uzmanları bize şu faktörleri sıralıyor.
 

Havalandırma ve ısıtma kalitesi

Ofis içindeki çalışma birimlerinde ve ofis genelinde aydınlatma

Gürültü ve ses yaratan kaynakların varlığı

Çalışan sağlığı ve güvenliği anlayışı (ve bu konudaki somut uygulamalar)

Çalışma alanında kişinin kimi veya kaç insanı görebildiği, iş arkadaşlarıyla iletişim mesafesi

Çalışanın kişisel çalışma alanındaki taban alanı genişliği (Kısaca mekansal iş alanı)

Diğer çalışanlarla iletişimin kolaylığı ve kalitesi.

Çalışanların yer değişim sıklığı

Ofis ortamının kullanım ve görüntüsel olarak konforu

Çalışılan alanın çevresinin kapatılma yada sınırlandırılma derecesi (ofis bölümlerini ayıran perdelerin, duvarların, panellerin, paravanların vs. sayısı ve bu bölümlerin yüksekliği)

Ofisin yerleşim düzeni

Çalışanların konuşma mahremiyeti

Ofis bakım ve temizlik kalitesi

Bu faktörlere yenileri ve detaylarda gizlenen başka başka somut faktörlerde eklenebilir. Görüldüğü gibi ofis verimliliği için fiziki mekan ve çevrenin önemi bu faktörlerden de anlaşılabiliyor. Teknolojik altyapının da dahil edilmesiyle ergonomi çalışmalarının gerekliliği açıkça görülmekte. İş verimliliğini ve tatminini arttırıcı yöntemleri ve yapılacak iyileştirmeleri bu kapsamda değerlendirmenin, firma olarak iş başarımınıza büyük katkıda bulunacağını söyleyebiliriz. Yeter ki bunun için uygulanabilir bir eylem planınız ve ofis ihtiyaçlarınızın ne olduğu konusunda ayrıntılı bir listeniz olsun. Tüm bu plan ve ihtiyaçlara göre belirlenen ergonomik ve iş yapma verimliliğini artıran bir ofis altyapısıyla çözüme ulaşmanız kolaylaşacaktır.

scroll to top