Sigortacılar kâra odaklandı

sigortacilar-k-ra-odaklandi.jpg

ARİFE KABİL, KORAY TEKİN – İSTANBUL

Türkiye Sigorta Birliği’nin, verilerine göre 2013 yılı ilk çeyrek sonuçlarında hayat dışı branşlarda 100 milyon liranın üzerinde teknik ve malî kâr elde edildi. Birliğin hazırladığı rapora göre sonuçlardaki en büyük pay kasko sigortasının olurken 1 Nisan’da başlayan yeni dönem, şirketlerin kâr odaklı hale gelmesini sağladı.

 

Türkiye Sigorta Birliği (TSB) tarafından açıklanan 2013 yılı ilk çeyrek teknik rakamlarına göre uzun zamandan sonra ilk çeyrek sonuçlarında hayat dışı branşlarda 100 milyon liranın üzerinde teknik ve mali kâr elde edildi. Verilere göre hayat dışı alanlarda 129 milyon lira teknik kâr elde edilirken, bu branşlardaki mali kâr ise 113 milyon lira olarak kayıtlara geçti. Geçtiğimiz yılın aynı dönemindeki teknik kâr 60 milyon lira iken, mali kâr ise 22 milyon lira olarak gerçekleşmişti.

Rapora göre sonuçlardaki en büyük pay kaskonun oldu. Raporda önceki dönemlerde zarar eden bu branşta ciddi iyileşme gözleniyor. Buna göre 2013’ün ilk çeyreğinde 158 milyon lira teknik kâra ulaşılan bu branşta, geçtiğimiz yıl aynı dönemin sonunda 2 milyon lira teknik kâr açıklanmıştı. Sektör trafik branşında ise fiyatlar yaklaşık yüzde 40 artmasına rağmen zarar etmeyi sürdürüyor. TSB’nin raporunda ilk çeyrekte bu branşta 221 milyon lira zarar ederken, geçtiğimiz yılın aynı döneminde zarar 188 milyon liraydı. Raporda hasar prim oranındaysa pek bir değişme gözlemlenmedi. Bu oran geçen yılın ilk çeyreğinde yüzde 106’yken, bu yıl yüzde 105 oldu.

Anadolu Sigorta Genel Müdürü Musa Ülken, sektördeki yoğun rekabet yüzünden geçtiğimiz yıllarda oto sigortalarında düşük kârlılığın hakim olduğunu, kasko branşındaki zararın sürdürülemez noktaya geldiğini kaydetti. 1 Nisan itibarıyla başlayan yeni dönemde ise rekabetin fiyat odaklı olmaktan çıkıp doğru riske doğru primler belirlenmesi eksenine kaydığını anlatan Ülken, “Bu yeni strateji sonucunda sağlanacak büyümeye bağlı olarak, teknik sonuçlarda iyileşme görülmesini bekliyoruz.” dedi. Ülken’e göre trafik branşında yaşanan suiistimal oranları ve operasyonel giderler kâr marjlarını düşürüyor. Ancak önümüzdeki dönem şirketler daha kâr odaklı çalışarak bu branşta da makul kâr rakamlarına ulaşılacak. Sektör uzmanlarına göre de kârlılıktaki yükseliş devam edecek. Birçok şirketin doğru riske doğru fiyat vermeye başlamasının hayat sigortası dışında yakalanan kârda büyük etkisi olduğunu vurgulayan uzmanlar, aynı politikayla ilerlenmesi halinde kârlılıktaki yükselme eğilimi devam edecek.

Öte yandan uzun süredir zarar eden sağlık branşında da bu dönemki zarar tutarı 17 milyon lira oldu. Sektörde hayat branşında ise 79 milyon lira teknik kâr açıklanırken emeklilik şirketleri teknik olarak 46 milyon lira zarar etti. Dikkat çeken diğer değişim ise yangın branşındaki kârlılık artışı. Geçtiğimiz yıl mart ayında 22 milyon lira kâr eden branş, bu yıl kârını 28 milyon liraya taşıdı.

Kaynak: Zaman

scroll to top