Yeni Müşteri Nasıl Kazanılır?

yeni-musteri-nasil-kazanilir-.jpg

Satış gelişimi ise başlıca iki yoldan sağlanır; yeni müşteri kazanmak ve mevcut müşterilerle iş potansiyelini geliştirmek. Önce yeni müşterilerin nasıl kazanılacağı üzerinde duracağız. Yazının ikinci bölümünde mevcut müşterilerin nasıl elde tutulacağı ve mevcut müşteri ile iş hacminin arttırılması için neler yapılabileceğini aktaracağız.

Yeni müşteri kazanma metotlarına iki perspektiften bakılmasında fayda var; stratejik ve taktik. Bu yazının konusu taktik boyuttur. Stratejik pazarlama ve marka yönetimi teknikleri ise stratejik boyuttur. Bu konuları önceki yazılarımızda işledik ve işlemeye devam edeceğiz. Yeni müşteri kazanımının stratejik boyutu, rakiplerden farklılaşarak ve müşteriler için değer ve önem taşıyan ürün ve hizmetler oluşturmak ve kalıcı bir marka kimliği ve değeri inşa etmektir. Bu ikisini yapan firma işin yarısını halletmiş olur. Kalan kısmında ise taktik çalışmalarla ilerleme sağlanır.

Yeni müşteri kazanımı için izleyebileceğiniz taktik çalışmalar şunlardır;

Potansiyeli yüksek müşterilere daha fazla odaklanılması

Yeni coğrafyalara girilmesi (yurtiçi ve yurtdışı)

Mevcut coğraflarda yeni müşteri segmentlerine yönelinmesi

Mikro segmentleri değerlendirin

Rakiplerin yeterince ilgi göstermediği , girilmemiş segmentleri tespit edin

Sektörde yeterince hizmet verilmeyen yeni segmentleri araştırın

Satış ve pazarlama kanallarının genişletilmesi, alternatif kanalların yaratılması

Satış için harcanan sürenin artırılması

Pazarlama ve satış yaklaşımının müşteri segmentlerine göre özelleştirilmesi

Bilgi ve analitik araçların daha etkili kullanımı

Satış takibi ve kalitesinin artırılması

Yeni müşteri segmentleri için ürün ve servislerin özelleştirilmesi

Siparişten teslimata olan sürenin kısaltılması / ürün bulunurluğunun artırılması

Başta satış ekibi olmak üzere tüm çalışanların satış ve pazarlama yeteneklerinin iyileştirilmesi

Çalışanlara daha iyi pazar ve müşteri bilgisi sağlanması

Ürünün pazara sunulma süresi ve üretime sunulma süresi konusunda iyileştirme

Ürün gamının genişletilmesi , yeni ürün sunum sayısı ve kalitesinin artırılması

Mevcut ürünlerinizin yeni nesillerini sürün

Mevcut ürünleriniz için destek hizmetler tasarlayın

Mevcut ürünlerinizi tamamlayıcı nitelikte ürünler çıkartın

Yepyeni ürünler geliştirin

Tasarım, geliştirme ve üretim sorumluları arasındaki birlikteliği kuvvetlendirme

Mevcut ürünlerin yeni müşteri segmentleri ve kanalları için adapte edilmesi

Mevcut ürün ve hizmetlerinize yeni özellikler ekleyerek ulaşabileceğiniz yeni müşteri segmentlerini araştırın ve değerlendirin

Mevcut ürün ve hizmetlerinize ilaveler yaparak başka hangi sektörlerdeki müşterileri hedefleyebileceğinizi araştırın ve değerlendirin

Bu yöntemlerin bazıları dolaylı bazıları doğrudan yeni müşteri kazanma üzerinde etkili olur. Bütün mesele bu yöntemlerin sektöre ve firmaya özel olarak adapte edilebilmesindedir.

scroll to top