KOSGEB ile Özdeşleşen Markalar

kosgeb-ile-ozdeslesen-markalar.jpg

KOSGEB’in sitesinde ilgili haber duyurusu şu şekilde yapıldı:

Sanayileşme ile birlikte markaların korunması önem kazanmaya başlamış olup, globalleşme ve serbest piyasa ekonomisinin hâkimiyeti nedeniyle de günümüzde artık marka özellikleri bazı ürün ve hizmetlerin tercih edilmesinde etkin bir rol oynamaktadır. Bu kapsamda, küçük ve orta ölçekli işletmelerimizin küresel pazarlarda rekabet güçlerini ve düzeylerini yükseltmek, ekonomik payını ve etkinliğini artırmak üzere daha yaygın ve etkili tedbirler geliştirmek amacıyla faaliyetlerini sürdürmekte olan başkanlığımız ile özdeşleşmiş bazı kavramlara yönelik marka koruması alınması gereği hasıl olmuştur.

Bu çerçevede, Türk Patent Enstitüsü Koruma Markası Uygulamaları kapsamında; \”KOSGEB\”,\”İŞGEM\”, \”KİŞGEM\”, \”TEKMER\”, \”İGEM\”, \”EŞMER\” ve \”CAN SUYU KREDİLERİ\” kavramları KOSGEB adına, 556 sayılı Markaların Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 7.1 maddesi h ve k bentleri kapsamında koruma altına alınmıştır. Kamuoyunun bilgisine sunulur.

scroll to top