Avrupa Birliği’nden Türk kadın girişimcilerine destek

avrupa-birligi-nden-turk-kadin-girisimcilerine-destek.jpg

Özyeğin Üniversitesi, KAGİDER ve ANGİKAD’ın işbirliği ile Türkiye’de de hayata geçecek olan proje, 3 Ocak 2012 Salı günü Özyeğin Üniversitesi Altunizade Kampüsü’nde düzenlenen basın toplantısı ile kamuoyuna açıklandı. Basın toplantısında Özyeğin Üniversitesi rektörü Erhan Erkut, KAGİDER Başkanı Dr. Gülden Türktan ve ANGİKAD Yönetim Kurulu Üyesi Arzu Özyurt’un yanı sıra projeye destek veren kadın milletvekilleri, projede yer alacak kadın girişimciler ve iş kadınları da hazır bulundu.

Türkiye’de kadın girişimci sayısı artacak

Toplantıda 1 milyon Euro bütçeyle toplam 17 ülkede uygulandığı belirtilen projeyle aralarında başarılı iş kadınlarının olduğu 13 kişinin, iş hayatına yeni adım atan 26 kadın girişimciye mentorluk yapacağı açıklandı. Başarılı örneklerin toplumda ön plana çıkarılması ve desteklenmesi yoluyla ülkemizde kadın girişimciliğinin özendirilmesi ve kadın girişimci sayısının artırılmasının amaçlandığı “Avrupa Kadın Girişimcileri Mentor Ağı”na; başarılı birer girişimci olma potansiyeline sahip, bir yıldan fazla dört yıldan az bir süre önce bir işletmeyi devralmış ya da kurmuş ve yürütmekte olan kadın girişimciler kabul edilecek. “Avrupa Kadın Girişimcileri Mentor Ağı”na 2011 yılında Türkiye’nin yanı sıra dahil olan ülkeler ise şöyle: Arnavutluk, Belçika, Hollanda, İspanya, İngiltere, İrlanda, İtalya, Kıbrıs, Makedonya, Macaristan, Karabağ, Romanya, Sırbistan, Slovakya, Slovenya, Yunanistan.

“Girişimcilik ekosisteminin güçlenmesinde kadınların dönüştürücü gücü önemli rol oynuyor”

Proje ile desteklenecek olan kadın girişimcileri seçecek olan Özyeğin Üniversitesi’nin Rektörü Erhan Erkut, Türkiye’de girişimcilik ekosisteminin güçlenmesi için üniversitelere çok önemli sorumluluklar düştüğünü söyledi. Erkut, “Özyeğin Üniversitesi’nin amaçlarından biri hayata geçirecekleri yenilikler, yaratacakları yeni iş hacimleri ve istihdam ile her anlamda kalkınmanın, sürdürülebilir refahın öncüsü olma görevini üstlenebilecek ‘bağımsız’, ‘kurumsal’ ve ‘sosyal’ girişimciler yetiştirmek ve toplumda girişimciliğin pozitif algılanmasına destek olmaktır. Bu hedefe ulaşmada kadınların dönüştürücü gücünün ve bu projenin özünü oluşturan mentorluğun çok önemli rolü olduğuna inanıyorum. Avrupa Kadın Girişimcileri Mentor Ağı projesi ile bir kez daha kadın girişimcilerin yanında yer almaktan ve KAGİDER ve ANGİKAD gibi iki güçlü ortakla çalışmaktan memnuniyet duyuyorum,” dedi.

“Hedefimiz Türkiye genelinde kadın girişimciliğini artırmak”

Toplantıda bir konuşma yapan KAGİDER Başkanı Dr. Gülden Türktan ise şunları söyledi: “İşini yeni kurmuş, büyümek için mentorluk desteğine ihtiyaç duyan girişimci iş kadınlarına, uzun yıllardır iş hayatında deneyim kazanmış, kendi işini kurmuş ve geliştirebilmiş iş kadınları tarafından destek olunması sağlanacak ve böylece kadın girişimcilerin iş yönetme vizyonlarının ve hacimlerinin olumlu yönde geliştirilmesine destek olunacak. Bu proje kapsamında en az 5 yıl başarılı bir şekilde KOBİ tarzı bir işletmenin sahibi olan ve yöneten kadın girişimciler mentor olarak belirlenecek. İstanbul dışından da en az 5 mentör seçileceğini söyleyebiliriz. Proje kapsamında ülkemizde toplam 13 mentör 18 ay boyunca 26 girişimci kadına danışmanlık yapacak. Yani her bir mentor iki girişimciye destek olacak. KAGİDER olarak misyonumuz doğrultusunda proje ile Türkiye’de kadın girişimciliğini desteklemeyi ve artırmayı hedefliyoruz.”

“Kadın girişimci mentor ağını Anadolu’da yaygınlaştıracağız”

Bu projede kadın girişimci mentor ağının Anadolu’da yaygınlaşmasını hedeflediklerini söyleyen proje paydaşlarından ANGİKAD’ın Yönetim Kurulu Üyesi Arzu Özyurt, “Dolayısıyla kadın girişimcilerimize balık tutmak yerine onlara nasıl balık tutulacağını öğretiyor olacağız. Böylece iş hayatının zorlu koşullarında ayakta kalacak donanıma ilk elden sahip olacaklar. ANGİKAD, 2007 yılından bu yana, öncelikle ülkemizde, iş hayatında ve sosyal hayatta kadınlara fırsat eşitliği yaratılarak, yönetim erki içerisinde kadının etkinliğinin ve payının artırılması ve kadın girişimciliğinin desteklenmesi konusunda çeşitli çalışmalar ve projeler yürütmekte ve bu projede kadın girişimci mentor ağının Anadolu’da yaygınlaşmasına katkı sağlamayı amaçlamaktadır,” dedi.

“Avrupa Kadın Girişimcileri Mentor Ağı” projesi hakkında daha detaylı bilgi almak için www.kagidermentornetwork.org adresini ziyaret edebilirsiniz.

Avrupa Kadın Girişimcileri Mentor Ağı nedir?

(The European Network of Female Entrepreneurship Ambassadors)

“European Network of Mentors for Women Entrepreneurs” projesi Avrupa Komisyonu İşletmeler Genel Müdürlüğü nezdinde duyurulan ve 2009 ve 2010 yıllarında gerçekleştirilen “Female Entrepreneurship Ambassadors – ENFEA” projesinin devamı ve onun tamamlayıcısı olan bir projedir. “ENFEA” projesi ilk duyurulduğunda 2009 yılında Türkiye Avrupa Birliği üyesi olmadığı için proje kapsamında yer alamamıştı. Ancak 2011 çağrısında 22 üye ülkenin yanı sıra projeye Türkiye de dahil edildi ve başvurucuların mevcut olan ülkelerdeki “Female Entrepreneurship Ambassadors” işbirliği ağlarından yararlanması hedeflendi. “Female Entrepreneurship Ambassadors” projesi ile işbirliği ağı kuran ülkeler arasında Arnavutluk, Belçika, Hırvatistan, Kıbrıs, Danimarka, Fransa, Almanya, Yunanistan, Macaristan, İzlanda, İrlanda, İtalya, Lüksemburg, Malta, Norveç, Polonya, Portekiz, Romanya, Sırbistan, Slovakya, İsveç ve İngiltere yer almıştır ve yaklaşık 270 kadın girişimci bu ağın içindedir.

scroll to top